Sälja fakturor

Hur kan jag sälja fakturor?

Att köpa fakturor är precis som det låter, ett företag köper ett annat företags faktura. Det innebär att företaget som köper fakturan tar över fakturan inkl risken, administrationen och ev. indrivning av betalningen (om kunden inte betalar i tid).

Vem köper fakturor och varför?

Det finns många företag som erbjuder sig att köpa fakturor, bl.a. vissa inkassobolag. Företagen som köper fakturor tjänar på detta genom att ta ut en avgift, t.ex. en procent av fakturabeloppet. I många fall är det större företag med betydligt mer resurser och erfarenhet av att hantera fakturafrågor än en småföretagare. I fallen med inkassobolag har de mycket bättre förutsättningar att hantera svåra fall, t.ex. när en kund inte vill betala, eftersom deras affärsidé grundar sig på just denna typer av situationer och indrivning av skulder.

Varför väljer vissa att sälja fakturor?

Det finns flera fördelar med att sälja fakturor, det frigör kapital, ökar likviditeten, säljaren slipper kreditrisken och även risken att bli lurad om kunden inte betalar.

Företaget som köper fakturan betalar ofta inom någon dag, istället för att säljaren ska vänta tills fakturans förfallodatum med att få pengarna.

Företaget som köper fakturan tar över kreditrisken och administrationen

Företaget som köper fakturan tar över indrivningen av betalningen, om kunden skulle glömma eller låta bli att betala fakturan.

Vad bör man tänka på som säljare?

Det finns vissa nackdelar med att sälja fakturor och några saker man bör ha i åtanke innan man säljer fakturor. Säljaren (företaget som ställt ut fakturorna) får inte hela det fakturerade beloppet, avgifterna kan skilja mellan olika företag som köper fakturor och säljaren förlorar kontrollen över relationen till kunden.

I och med att fakturaköparen tar en avgift behöver säljaren antingen höja priset (vilket kan leda till färre kunder) eller så försvinner en del av säljarens förtjänst (det är då viktigt att som säljare se till att man har tillräckligt goda marginaler). Det är därför viktigt att säljaren tar med fakturaköparens avgift i beräkningen för prissättningen.

Eftersom fakturaköparen tar över administrationen och kontakten med kunden har säljaren ingen kontroll hur denna kontakt sköts. Detta innebär att fakturaköparen kanske inte har samma kundbemötande som säljaren och om kunden inte är nöjd med bemötandet är risken att det drabbar säljaren negativt. Upplever kunden sig vara illa bemött, även om det inte är säljaren som haft kontakten, är det mindre sannolikt att kunden kommer tillbaka eller rekommenderar andra att handla där, kunden kan också ge ett negativt omdöme av säljaren. 

När ett företag sålt en produkt eller utfört en tjänst skickar det en faktura till kund (vilket kan vara en privatperson eller ett företag). I de flesta fall betalar kunden fakturan innan angivet förfallodatum och allt är frid och fröjd. Det händer dock att kunden inte betalar fakturan eller dröjer väldigt länge med betalningen. Det kan vara väldigt problematiskt, särskilt för små företag, eller när det gäller fakturor med höga belopp. Detta då det är viktigt att ha sk. cash flow, vilket innebär att pengarna är i rullning så företaget ständigt får in pengar för att kunna betala sina fakturor. Risken om ett företag ligger ute med stora summor pengar är att företaget i sin tur blir skuldsatt då företaget inte har råd att betala sina leverantörsfakturor.

Exempel:

Klas har ett företag, en e-handel som heter Klämmiga Kläder, de har sålt klädesplagg för 2500kr till Putte, som valt betalsätt faktura. Putte har dock inga pengar när fakturan ska betalas, Putte betalar därför inte. Klämmiga Kläder skickar påminnelser och försöker få tag i Putte i ett par månader men utan resultat. Till sist skickar Klas på Klämmiga Kläder fakturan vidare till inkasso, men det går ändå ytterligare månad innan Putte faktiskt betalar. Även andra kunder har köpt kläder för mindre och större orderbelopp och glömmer eller väntar med att betala. Klämmiga kläder är inte en stor butik så några tusen gör stor skillnad och under tiden vissa kunder inte betalar sina fakturor har Klas ändå sina kostnader som måste betala. Klas och Klämmiga Kläder behöver betala hyra och el för lagret, kostnaden för hemsida och reklam för att få in nya kunder, han behöver köpa in nya kläder – och naturligtvis betala för kläderna. Klas behöver också kunna ta ut lön för att betala sina privata utgifter som lägenhetshyra och mat. Detta sätter Klas i en väldigt dålig sits, särkilt om det är ett återkommande problem. Det kräver extra pusslande och tar onödig tid och energi. Samtidigt vill Klas ha kvar betalalternativet faktura då många kunder väljer det (som betalar i tid).

Det Klas kan göra är att sälja sina fakturor, eller vissa av fakturorna till företag som erbjuder sig att köpa fakturor mot en avgift, ofta en procent av fakturabeloppet. Nackdelen är att Klas inte får hela beloppet han fakturerar, eftersom en del går till företaget som köpt fakturan, och Klas förlorar kontrollen över hur kontakten med kunden sköts. Fördelen är att Klas får pengarna på en gång istället för att behöva vänta till förfallodatum, vilket frigör kapital, han slipper dessutom risken att behöva vänta på betalning och även att bli blåst (då företaget som köpt fakturan står för att driva in pengarna).