Hur mycket betalar man i skatt?

by Maria Novella
0 comment
TAXXX

I alla tider har samhällets rätt att ta ut skatt från sina medborgare ifrågasatts. Det råder politisk enighet om att välfärden ska betalas med skattemedel. Däremot finns oftast oenighet om hur mycket olika grupper i samhället ska betala i skatt och vad som ska beläggas med skatt. Det finns också en betydande kreativitet när det gäller skatteuttag.

Arvs- och fastighetsskatt är exempel på skatter som, efter mycket diskussioner, inte längre tas ut. Mervärdesskatt är ett exempel på skatt som däremot tillkommit under stora protester, vid mitten av 1900-talet. 

Hur mycket skatt betalar man i Sverige?

De flesta tycks anse att de betalar för mycket i skatt. Hur mycket du betalar i skatt beror på ålder och inkomst från lön, pension, kapital och var du är mantalsskriven. Om du har beskattningsbar inkomst över en viss brytpunkt får du betala statlig skatt. Skatt till kommun och regioner är olika mellan olika orter. I de flesta orter ligger kommunal- och landstingsskatt på strax över 30 procent av din inkomst.

Hur mycket betalar man i skatt som pensionär?

Bara för att du gått pension slipper du inte undan att betala skatt. Den allmänna pensionen har för de flesta betalats in av arbetsgivaren över en lång tidsperiod. Den avgiften ligger på kring 10 procent av din lön. För arbetsgivaren har inbetalningen varit en avdragsgill kostnad men för dig har den indirekt varit skattebefriad. När du börjar ta ut pensionen måste du därför betala skatt. Din pension beskattas med den skattesats som gäller för din kommun. Har du sammanlagda inkomster som ligger över brytpunkten för statlig skatt får du även betala skatt till staten. 

Hur mycket skatt betalar man i Uppsala?

För år 2022 uppgår den kommunala skatten i Uppsala till 32,85 kronor för varje 100 kronor som du deklarerar som din beskattningsbara inkomst. Om du bor i Uppsala kommun blir din skattesats alltså 32,85 procent. Om du flyttar söderut från Uppsala till Österåker, kommer du istället att få en skattesats på knappt 29 procent.

Hur mycket skatt betalar man i Malmö?

I Malmö har man en skattesats på 32,42 procent. I den närliggande kommunen Lomma, har man en lägre skattesats. Den är den trettonde lägsta i Sverige och ligger på 30,82 procent.

Vad är punktskatt?

Skattesystemet är listigt utformat. Vissa skatter smyger sig på. Hur mycket man betalar i skatt, beror också på vilka punktskatter man betalar. Den som röker och dricker alkohol betalar punktskatt för sin konsumtion. Mervärdesskatt lägger beslag på en stor del av hushållskassan. Drivmedelsskatten är betydande och listan över andra punktskatter kan göras lång.

You may also like