Hur vet man sin blodgrupp?

by Maria Novella
0 comment
bloodtype123

Att ha koll på vilken blodgrupp man har kan vara bra ifall man skulle råka ut för en olycka och snabbt behöver få viktig hjälp. De flesta kan enkelt rabbla sitt personnummer i sömnen, men att ha koll på sin blodgrupp är inte lika lätt. Det beror naturligtvis på att man inte lika ofta eller aldrig behöver komma ihåg sin blodgrupp. Men för att kunna vara förberedd om olyckan är framme har vi svaret på frågan: Hur får man veta sin blodgrupp?

Vad avgör vilken blodgrupp man har?

Råkar man ut för en olycka och behöver en blodtransfusion kan man alltså snabbare få hjälp om man vet vilken blodgrupp man har. Men hur vet man sin egen blodgrupp? Blodgruppen är något man ärver genom sina biologiska föräldrar.

Därför är det två arvsanlag som bestämmer vilken blodgrupp man har, men vissa arvsanlag kan också dominera ut andra. Det finns flera olika blodgrupper: A, B, AB, 0, Rh– och Rh+. Klart vanligast är A och 0.

Hur får man veta sin blodgrupp?

Vet man inte vilken blodgrupp man tillhör finns det flera sätt att ta reda på detta. Ett sätt att få svar på frågan Hur vet man sin blodgrupp? är att prata med sina föräldrar. Ibland kan man också hitta vilken blodgrupp man tillhör i journalen. Har man ett bank-id kan man enkelt själv läsa sin journal på nätet på 1177. Men man kan även göra ett hemtest där man själv sticker sig i fingret. Hemtest finns att köpa på vanliga apotek men går även enkelt att beställa på nätet.

Vill man kostnadsfritt ta reda på vilken blodgrupp man tillhör och samtidigt göra en bra och viktig gärning kan man bli blodgivare. 

Hur räknar man själv ut sin blodgrupp?

A, B och Rh+ är dominanta arvsanlag medan 0 och Rh– är icke-dominanta. Kombinationen av de båda arvsanlagen bestämmer därför vilken blodgrupp man har.

  • Om båda föräldrarna har samma blodgrupp – A, B eller 0 – ärver man samma blodgrupp.
  • Om en förälder har A och den andra 0 tillhör man blodgrupp A eftersom den är dominant.
  • Om en förälder har B och den andra 0 tillhör man blodgrupp B eftersom den är dominant.
  • Om en förälder har A och den andra B tillhör man blodgrupp AB eftersom båda är dominanta.

Det finns några undantag

Om båda föräldrarna har dominanta blodgrupper som A eller B men även bär på anlag för blodgrupp 0 kan barnet få blodgrupp 0. Detsamma gäller för Rh–.

Ett avslutande tips är att skriva ner blodgruppen på en lapp eller knappa in den i mobilen tillsammans med telefonnumret till sin akutkontakt.

You may also like