Guide: Så skriver man datum

by Maria Novella
0 comment

I Sverige skriver vi datum genom att antingen ange år-månad-dag, exempelvis 2022-01-25 eller genom att skriva ut hela datumet som 25 januari 2022. Ska datumet skrivas i exempelvis löpande text är det sistnämnda exemplet att föredra. Om du skriver datum med enbart siffror är det viktigt att följa år-månad-dag sättet för att undvika missförstånd.

Hur skriver man datum i andra länder

Om du någon gång varit i USA eller haft skriftlig kommunikation med en amerikanare har du säkert lagt märke till att de skriver datum på ett annat sätt. Förr, under kolonialtiden, var det faktiskt det vanligaste sättet att skriva datum på. Även om europeiska länder har bytt sitt sätt att skriva datum, lever de äldre sättet fortfarande kvar i USA.

  • I USA skriver de datum i ordningen månad-dag-år. Så samma exempel vi använde ovan blir 01-25-2022.
  • Om de använder datum i en löpande text skriver de January 25, 2022.

You may also like