Hur räknar man ut medelvärde?

by Maria Novella
0 comment
VALUE

För det mesta har du stor nytta av att kunna räkna ut medelvärdet av ett antal observationer. Men ibland blir resultaten meningslösa eller rentav farliga. Om du exempelvis har ena handen i kylskåpet och den andra på spisplattan blir medelvärdet på temperaturen kanske acceptabelt. Men gör inte experimentet! Innan du börjar mäta och göra beräkningar, bör du tänka efter vad medelvärdet ska användas till. Då först blir frågan om hur räknar man ut medelvärde meningsfull.

Hur räknar man ut ett medelvärde?

Ett medelvärde kan också betraktas som ett snittvärde. Låt oss anta att du studerar priset för ost i sju olika butiker enligt följande:

  • Butik 1   99 kr/kg
  • Butik 2 105 kr/kg 
  • Butik 3   97 kr/kg
  • Butik 4 120 kr/kg
  • Butik 5 101 kr/kg
  • Butik 6 100 kr/kg
  • Butik 7   98 kr/kg

Du har alltså sju olika observationer. Du summerar kolumnen med angivet kilopris och delar summan med antal observationer. Summan i den aktuella mätningen blir 720 kr och medelvärdet blir därför 102,86 kr/kg. 

Analysis of mean value

Vilken nytta har du av att veta hur man räknar ut medelvärde? Det beror helt och hållet på vad du ska använda informationen till. I exemplet ovan bör du se till att observationerna avser identiskt lika ostar. Kilopriset för getost och hushållsost skiljer sig avsevärt. Du har förmodligen ingen nytta av att veta genomsnittspriset för de två ostsorterna. 

How to calculate mean value in excel?

Excel är ett fantastiskt hjälpmedel för att göra avancerade beräkningar. I exemplet ovan lägger du in butikerna i sju olika rader. I kolumner sätter du in dina observationer vad gäller priset på ost för respektive butik. På rad åtta i kolumnen med priser går du in på formler och klickar på autosumma. På nästa rad delar du summan med de sju observationer du gjort. Du kan också direkt klicka på autosumma och medelvärde.

How to calculate mean, median and standard deviation 

Förutom att räkna ut medelvärdet av en serie av observationer kan du också intressera dig för median- och typvärde. För att räkna ut median sorterar du observationerna i storleksordning. Det mittersta värdet kallas för median. I exemplet ovan blir medianvärdet det fjärde värdet i serien eller 100 kr per kilo ost. Typvärde är det mätvärde som förekommer flest gånger i en serie. I vårt exempel finns inget sådant eftersom alla mätningar visar olika pris. 

You may also like